Magunkról

Klubunk 1968 óta működik, és az 1970-es nagy tiszai árvíz óta végez önkéntes mentési tevékenységet. Klubunk alap sport tevékenysége mellett kb. 20 éve mentőcsoportot működtet. 2021 évben a mentőcsoport létszáma 18 fő volt. A csoport tagjai mindannyian önkéntesek.A szakemberek között van kötéltechnikai szakember, kutyavezető, robbantómester, rádiós, illetve mérnök, akik ingyenesen bocsátják munkaerejüket és szaktudásukat a közösség szolgálatára. Az esélyegyenlőség munkánk alapelve. Munkánkat az ország leghátrányosabb helyzetű területén végezzük és az emberi élet, valamint a vagyoni javak mentése során bármiféle hátrányos megkülönböztetés nélkül segítjük a rászorulókat. A környezetvédelmi tevékenységek búvártechnikával való támogatása az elmúlt évek új innovációja. Az alábbi területeken végeztünk környezetvédelmi tevékenységet: Hoór völgyi víztározó, Garadna patak (Hámori tó befolyása) végétől a Hámori tó gátjáig, Mályi-tó,Varbói-tó. Árvizek és vízi balesetek, káresemények esetén vízfelszíni és víz alatti szakfelderítés, a mentés személyi és technikai biztosítása rendszerint a feladatunk. Az elmúlt években több számos személykereséshez és műszaki mentési munkálathoz riasztották csoportunkat. A Neptun Búvár Klub tagja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Beavatkozó szervezetei közé tartozó Bükk Mentőcsoportnak búvár és kutyás szakágban is!

A Bükk Mentőcsoport létrehozásának célja: Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és többoldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok alapján olyan speciális rendeltetésű önkéntes mentőcsoport létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas különböző mentési tevékenységekre. Olyan képességű A csoport megalakításának, működésének volt tehát a célja az a képesség hogy, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes legyen hozzájárulni a megyében, régióban, országban, környező országokban esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

A Neptun Búvár Klub a következő feladatokat látja el: Eltűnt személyek keresése területen (fedett, illetve nyílt terepen), továbbá lakott településen (leomlott épületekben, romok alatt) katasztrófa esetén. Mentőkutyák bevetésével területkutatási, nyomkövetési és romkutatási feladatok elvégzése, ehhez kapcsolódó könnyűműszaki-mentő és biztosítási feladatok ellátása. Árvizek és vízi balesetek esetén vízfelszíni és víz alatti szakfelderítés, a mentés személyi és technikai biztosítása. Árvizek és vízi balesetek esetén vízről és vízből való mentés során jelentkező vízimentő- és búvár feladatok ellátása.